Besyrelsen for GaardenBillund 2019

Formand (KSA)
Margit Lassen
KFUM’s Sociale Arbejde
Mobil: +45 3030 8153
E-mail: margitaskov@yahoo.dk

Næstformand
Lene Thisgaard Nielsen
(Ole Kirks Fond)
Mobil: +45 3065 3170
Email: lene.thisgaard@kirkbi.com

Repr. (KSA)
Steen Frøjk Søvndal
Mobil: +45 5190 9343
E-mail: sfs@km.dk

Repr. Erhvervslivet
Torben Klovborg Christiansen
Mobil: +45 4041 8133
Email: tklovborgc@gmail.com

Repr. Forældre
Søren Strøm

Mobil + 45 3565 3165
E-mail: ss@ssnet.dk

Repr. Medarbejder
Tina Lange
+ 45 2895 1824
E-mail: mikehj64@stofanet.dk

Leder
Klara Lyskjær Noer
(deltager)
Mobil: +45 2018 4181 / +45 2052 6860
E-mail: klara@gaardenbillund.dk


Bestyrelsen for Støtteforeningen Gaardens Venner:

Erik Yan Hansen (formand)
Henriette Thomsen
Marianne T. Jakobsen
Maiken Jakobsen
Heidi Ibsgaard Larsen
Ditte Knudsen Stensgaard

Vædtægter for Støtteforeningen Gaardens Venner